PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Do soutěže DESIGN-AWARD 2024 mohou být přihlášeny práce, které byly navrženy studentem SŠ a VOŠ z ČR nebo SR ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024 a zároveň se tato práce v minulých ročnících neúčastnila soutěže DESIGN-AWARD.
 2. Přihlašovatel zařadí přihlášený soutěžní návrh do jedné ze tří soutěžních kategorií:
  1. Soukromý interiérinteriér domu, bytu nebo jiného soukromého prostoru, který byl navržen studenty ve sledovaném období (viz bod č. 1)
  2. Veřejný interiérobchody, služby, školy, zdrav. zařízení, kanceláře, zastávky, odpočívadla, huby a coworkingová centra a jiné veřejné prostory, které byly navrženy studenty v daném období (viz bod č. 1)
  3. Produktový designnávrhy a realizace předmětů sloužících primárně jako doplněk interiéru nebo exteriéru, tj. svítidla, nábytek, dekorace (zrcadla, květináče, váz apod.), interiérové doplňky (kliky, madla, vypínače, obrubně apod.), užité produkty (vázy, mísy, čajové sety apod.), které byly navrženy studenty v daném období (viz bod č. 1)
  4. „Ocenění za udržitelný design“ – do této kategorie se nelze přihlásit. Je však vyhlášena nad rámec jednotlivých kategorií. Porota tedy vybírá jen jeden z přihlášených návrhů mezi všemy přihlášenými – Jeden oceněný .
 3. Autor se v každé z kategorií může přihlásit pouze jednou, tedy autor může podat celkově nejvýše tři přihlášky za jeden ročník soutěže.
 4. Soutěžní návrh může přihlásit jeho autor, stejně tak i vzdělávací instituce nebo vedoucí pedagog a to vždy pod autorovým jménem. Autor vždy uvádí instituci, pod kterou dílo vzniklo.
 5. Podáním přihlášky soutěžící stvrzuje, že:
  1. autorem soutěžního návrhu je on sám a jedná se tedy o jeho autorskou tvorbu (popřípadě autor je zastoupen pedagogem, vzdělávací institucí apod.)
  2. autor soutěžního návrhu souhlasí s uvedením fotografií a popisu interiéru / produktového designu (ve formě souvislého textu) na internetových stránkách pořadatele a pro jeho propagační účely, v tiskové zprávě, v albu přihlášených a vítězných návrhů a na stránkách mediálních partnerů (s možností otevření diskuze pod článkem)
  3. přihlašovatel má právo poskytovat fotografie přihlášených interiérů / produktového designu k uveřejnění třetími stranami v souladu s předchozím odstavcem (viz bod č. 4, odst. B)
  4. autoři a majitelé fotografií nevznesou vůči pořadateli soutěže žádné finanční nároky v souvislosti s uvedením fotografií podle předchozího odstavce (viz bod č. 4, odst. B)
 6. Vyhlašovatel nezaručuje, že každý z přihlášených interiérů bude publikován. Záleží to zejména na kvalitě samotného návrhu interiéru/produktového designu, ale i kvalitě, velikosti a množství poskytnutých fotografií a textové dokumentace případně jiných odevzdaných soutěžních materiálů.
 7. Pořadatel se zavazuje, že:
  1. bude držet v tajnosti jméno a veškeré kontakty případných majitelů soukromých interiérů nebo produktových designů, pokud si výslovně nebude přát jinak.
  2. bude uvádět na vlastních stránkách i v médiích kontakty na přihlašovatele v rozsahu ne větším, než si to přeje.
  3. bude uvádět ve všech výstupech autora ve formátu: kategorie a název projektu / jméno a příjmení autora / text / fotodokumentace nebo vizualizace / technický nebo stavební výkres
 8. Vítězové budou oceněni v každé kategorii finančně/hodnotnou cenou a to:
  1. ceny budou zveřejněny
 9. Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2024 – 23:59, přihlášky zaslané po uzávěrce nebudou akceptovány.
 10. Vyhlášení proběhne dvoukolově. První kolo do užšího výběru proběhne do 10. 9. 2024. Finální vyhlášení soutěže pak proběhne prezenčně dne 26. 9. 2024 na akci studentdesignaward.cz, Adresa: Machkova 1643/4, 149 00 Praha 4-Chodov. Semifinalisté budou kontaktováni předem.
 11. Přihlášené návrhy budou na stránkách pořadatele umisťovány v průběhu soutěže a to až do 30. 8. 2024. Mediální partneři je mohou publikovat, a to s jasným odkazem, že daný soutěžní návrh se účastní soutěže design-award.cz, a s uvedením autora. Některé přihlášené návrhy budou publikovány na sociálních sítích, může se stát, že některé podklady budou oříznuty podle vzoru sociální sítě (např. Instagram – 1:1, / 1,9,:1 / 4:5 ), také může být upravena délka textu dle sociální sítě (např. Instagram max 2200 znaků).
 12. Odborná porota složená z 5-7 členů viz stránka „POROTA“ rozhodne o 5-10 finalistech v každé ze tří kategorií uvedených v bodě 2 do 10. 9. 2024. Vyhlášení vítězů proběhne 24. 9. 2024.
 13. Interiér / produktový design je do soutěže přihlášen, pokud je pořadateli doručena kompletní dokumentace v souladu s „Požadovanou soutěžní dokumentací“, která je součástí pravidel (níže).
 14. Pořadatelem soutěže je: Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646, Praha 4, 149 00 , IČ: 256 07 375 , https://www.skolamichael.cz/
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže.
 16. Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a s nařízením Evropského parlamentu

POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE:

 1. Součástí přihlášky musí být:
  1. Nejméně 3 (slovy tři) fotografie, kresby nebo vizualizace interiérů / produktového designu v tiskové kvalitě ve formátu JPG, a to minimálně velikosti 297 x 210 mm (A4) v rozlišení 300 DPI – maximální velikost jednoho souboru je 5 MB. Větší formát a větší množství fotografií dává vyšší šanci na publikování a lepší představitelnost pro hodnotící a publikum.
  2. V kategorii A/ Soukromý interiér a B/ Veřejný interiér půdorys interiéru v elektronické podobě (může být i velmi schematický, ale měl by obsahovat všechny potřebné informace), nejlépe ve formátu JPG a PNG . V kategorii C/Produktový design technický výkres produktu v elektronické podobě (může být i velmi schematický ale měl by obsahovat všechny potřebné informace), nejlépe ve formátu JPG a PNG.
  3. Autorský text k danému interiéru / produktovému designu, a to v rozsahu 100 – 200 slov. Po stylistické stránce může být text i velmi jednoduchý, ale měl by obsahovat všechny důležité informace. Důležité součásti textu jsou zejména informace o (všechny tyto body samozřejmě nemusejí být naplněny):
   1. zadání ze strany vyučujícího / investora nebo jiného zadavatele
   2. velikosti interiérů a produktu
   3. neobvyklé požadavky a jejich řešeních
   4. použité materiály a technologie
   5. inovační řešení postupů
   6. zvláštnosti a odlišnosti na které se má porota zaměřit
   7. odlišnost projektu od jiných