Právě si prohlížíte Veřejný interiér – Bistro Svit

Veřejný interiér – Bistro Svit

Lucie Kučerová

Škola Michael

Bistro Svit je monumentem obilného pole, nesoucí myšlenku hodnoty tradičního řemesla a lidské pospolitosti.
Konceptem návrhu je chleba, rituální potravina, která je neodmyslitelnou součástí vývoje lidské společnosti a dodnes zůstává symbolem pro mnoho národů.
V práci se zaměřuji na kruhovou symboliku. Vycházím z „archetypu“ sila a jeho centrálního půdorysu, který může tvarově připomínat sakrální stavby (především románského slohu). Symboliku kruhu také nacházím v samotném tvaru chleba či procesu jeho výroby, a to v pohybech lidského těla při jeho přípravě.
Součástí interiéru je výtvarný prvek v podobě kruhového okna a osvětlení, který je reakcí na dnešní zrychlený a (v důsledku sociálních sítí) často nereálný svět. Vede člověka k uvědomění si cykličnosti života a vnímání skutečného prostředí, kterého je součástí. Návštěvník má ve Svitu možnost přirozeně vnímat proměnlivost denní doby, vůni a opravdovou chuť chleba.
Centrální stůl je symbolem demokratičnosti, rovnosti a sounáležitosti stolujících. Umožňuje jim plnohodnotný kontakt, čímž dochází k oživení jádra samotného prostoru.
Svit je živým organismem, místem pro společné setkání a znovuoživení téměř zapomenuté tradice.