Právě si prohlížíte Veřejný interiér – Muzeum kvantové fyziky

Veřejný interiér – Muzeum kvantové fyziky

Veronika Hlízová

Střední škola designu a řemesel Kladno

Muzeum kvantové fyziky je konceptuálně vytvořeno tak, aby se design snoubil s účelností. Zároveň nemají designové prvky odvádět pozornost od vystavovaných expozic. Celé muzeum je tedy navrženo ve strohém designu, který má ale působit i atraktivním dojmem. V návrhu jsou proto použity materiály jak tradiční, tak i moderní (dřevěná podlaha zalitá podlahovým akrylátem, vysokopevnostní  beton UHPC, umělý kámen Corian a využití 3D tisku). Design je doplněn o RGB světelné prvky.
Muzeum využívá k předání informací i takové prvky, které nejsou běžně využívány jako informační zdroje, jedná se zejména o schody. Zde je nutno zmínit, že počátečním úmyslem bylo zaujmout i osoby s poruchou autistického spektra, které vnímají převážně obrazově. Proto jsou výše zmíněné schody navržené tak, aby zobrazovaly základní rozklad hmoty, tzn. že v každé schodnici je umístěna jedna částice hmoty – čím výše po nich stoupáte, tím menší a menší částice hmoty vidíte.
Spodní patro muzea je zaměřeno na jevy kvantové fyziky, jejichž projevy lze pozorovat v makroskopickém světě. Jedná se zejména o základní čtyři interakce (slabá jaderná síla, silná jaderná síla, elektromagnetismus a gravitace). Dále je zde prezentován experiment, který demonstruje „zvláštní povahu světla“ tzv. Possions spot. Je to jasný bod světla, který se zobrazí ve středu stínu kruhového objektu v důsledku Fresnelovy difrakce.
Horní patro je navrženo pro takové jevy, které běžně pozorovat v makroskopickém světě nelze. Hlavní expozicí zde je model urychlovače částic s LHC magnetem. Schody, které do modelu urychlovače vedou, jsou pojaty jako 3D vizuální znázornění významných částic (od kvarku po struny), se kterými se návštěvník seznámí pomocí animací na projekčním plátně umístěném bezprostředně před schodištěm. Účelem je, aby schody k urychlovači zobrazovaly takové částice, o kterých si rozšiřujeme povědomí právě díky urychlovači částic. Zároveň je v horním patře umístěn jeden tzv. Easter egg v podobě Schrödingerovy kočky.